^ na górę

bydło rogate

Bydło, rogacizna – ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z rodziny krętorogich, hodowanych dla uzyskania mleka, mięsa, tłuszczu, skóry oraz siły pociągowej.

Europejskie gatunki bydła pochodzą od wymarłego tura, a udomowione zostały w Azji przed ok. 6–7 tys. lat. Bywają to także mieszańce międzygatunkowe (np. żubroń skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego).

Dorosłe samce bydła nazywa się bykami (młode samce - byczkami), samice - krowami (samice powyżej 6 miesięcy, przed pierwszym wycieleniem - jałówkami), młode - cielakami.

Bydło zalicza się do przeżuwaczy, a co za tym idzie posiada charakterystyczną dla tej grupy zwierząt budowę i fizjologię układu pokarmowego.

Krowa w ciągu doby powinna 8 godzin jeść, tyle samo przeżuwać i odpoczywać Przeżuwanie u krów jest bardzo ważne, ponieważ sprzyja wydzielaniu śliny. Gdy przeżuwanie trwa 7-8 godzin, to krowa wydziela 150-180 litrów śliny. Ilość śliny zależy od fizycznej struktury paszy.

Im więcej śliny wydzieli krowa, tym pasza będzie lepiej trawiona — wykorzystana. Ślina neutralizuje kwasy organiczne i wytwarza odpowiednią kwasowość w żwaczu. Jeżeli kwasowość jest zbyt niska, to proporcja kwasu propionowego do mlekowego jest nieprawidłowa i wówczas zmniejsza się wydajność mleka i procent tłuszczu.

Krowa powinna zjeść dziennie pasze w ilości 2,5—3,5% jej masy ciała w przeliczeniu na suchą masę paszy. Średnio krowa zjada dziennie 15-20 kg suchej masy paszy, przy czym 20 kg może zjeść tylko wówczas, gdy będzie to pasza łatwo strawna i zawierająca dość dużo koncentratów.

W nasze gminie hoduje się głównie bydło rasy czarno – białej, typu mleczno – mięsnego. Jest to bydło najbardziej znane w Polsce. Materiałem biologicznym do wyhodowania rasy bydła czarno-białego w naszym kraju stały się mieszańce z krzyżowania wspierającego ras rodzimych z bydłem fryzyjskim importowanym z Europy Zachodniej  (Holandia, Niemcy). Obecnie krowy czarno-białe charakteryzują się mocną budową, dobrze rozwiniętą klatką piersiową, głębokim tułowiem,  wysokimi i mocnymi nogami. Krowy osiągają wagę ciała 650-700 kg, a ich wysokość w kłębie to 143 cm. Bydło nizinne czarno-białe cechuje dobrą  wydajność mleczna, łatwe dostosowanie się do warunków bytowania, łatwe porody, prawidłowe zawieszenie wymienia.

Nasi rolnicy hodują bydło głównie w celu uzyskiwania mleka, które przetwarzane jest w znanej w całym kraju Gostyńskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Niewielka część bydła hodowana jest dla pozyskiwania mięsa i skór. 

Copyright © 2013. kl. 2A G - 2012 / 2013 Rights Reserved.